Tak uczymy i wychowujemy

“QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS ” – “ CZEGOKOLWIEK SIĘ UCZYSZ, UCZYSZ SIĘ DLA SIEBIE”

 • pragniemy, aby każdy Uczeń był dobrze wykształcony, wyniósł ze szkoły użyteczne w życiu umiejętności oraz dojrzałe postawy moralne, aby był uczciwy, rzetelny, tolerancyjny, prawdomówny i wrażliwy na dobro
 • promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację, tolerancję i pomoc
 • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 • podmiotowo traktujemy Ucznia
 • pomagamy każdemu Uczniowi w kształtowaniu jego osobowości
 • kreujemy i wychowujemy mądrego i dobrego obywatela oraz Europejczyka, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji
 • propagujemy w szkole współpracę między: Uczniami, Nauczycielami Pracownikami Niepedagogicznymi, Rodzicami, z zachowaniem przyjętych norm
 • pomagamy zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą każdemu Uczniowi znaleźć swoje miejsce w życiu
 • twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie
 • przyjmujemy zasadę, że Nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do Rodziców
 • inspirujemy Nauczycieli i Uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju
 • aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym
 • uważamy, że jesteśmy “uczącą się” wspólnotą