Przedszkole z Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z metodą Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z certyfikatem Montessori

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat montessoriański. Mamy patronat Instytutu Montessori w Łodzi. Więcej o metodzie M.Montessori. Metoda Montessori charakteryzuje się: Dzieci są wspierane w swojej naturalnej potrzebie zdobywania wiedzy. Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Koncentracja:  dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. Lekcje ciszy:  dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. Porządek:  dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Społeczne reguły:  dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem. Indywidualny tok: rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Warsztaty Montessori

19 stycznia przeprowadzono zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców w ramach dodatkowych, rozwijających warsztatów Projekt Montessori. Na wstępie przedszkolaki przypomniały sobie informacje dotyczące planet i Słońca. Przeliczyły i omówiły kolorystykę planet, wspomagając się wrzecionkami i kolorowymi płytkami montessori. Następnie, wspólnie z nauczycielem prowadzącym, szukały odpowiedzi na pytanie: Co to są księżyce?. Na zajęciach…