Przedszkole z metodą Montessori

Przedszkole z metodą Montessori

Przedszkole z metodą Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z certyfikatem Montessori

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat montessoriański. Mamy patronat Instytutu Montessori w Łodzi. Więcej o metodzie M.Montessori. Metoda Montessori charakteryzuje się: Dzieci są wspierane w swojej naturalnej potrzebie zdobywania wiedzy. Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. Koncentracja:  dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. Lekcje ciszy:  dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych. Porządek:  dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu. Społeczne reguły:  dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj. Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem. Indywidualny tok: rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Przedszkole z metodą Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z metodą Montessori w Dąbrowie Górniczej

Nasze przedszkole pracuje na zajęciach metodą Montessori. Przykazania Marii Montessori 1. Dzieci chłoną wiedzę z otoczenia 2. Krytykowane dzieci łatwiej i częściej oceniają innych 3. Chwalone dziecko nauczy się doceniania innych 4. Okazując dziecku wrogość, uczysz go walczyć 5. Bedąc uczciwym wobec dziecka ono też będzie uczciwe wobec ciebie 6.…

Przedszkole Montessori Dąbrowa Górnicza

Przedszkole z metodą Montessori Będzin

Przedszkole w Społecznej Szkole działa pod patronatem Marii Montessori. Zadania pedagogiki Montessori:   Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami. Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł…