Do naszego Przedszkola dziecko można zapisać cały rok.

Rekrutacja-szczegóły

kwestionariusz przedszkole

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Rekrutacja przedszkole

Treść wiadomości

Zostałem (-am) poinformowany (-a), iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Społecznym Przedszkolu Montessori w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Społecznego Przedszkole Montessori. Siedziba Administratora Danych Osobowych znajduje się pod adresem:
41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Grynia 19. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści danych dotyczących mojej osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, wskazanych w powyższym formularzu w celu rekrutacji.