Rekrutacja w przedszkolu

Rekrutacja do naszego przedszkola:

1.Do naszego przedszkola dziecko może być zapisane w ciągu całego roku.
2.Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
3.Warunkiem zapisania są wolne miejsca w poszczególnych grupach: Montessorki 1, Montessorki 2 i Zerówka.
4.Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z dyrekcją przedszkola w celu umówienia spotkania informacyjnego.

Schemat rekrutacji:

1.telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania informacyjnego z dyrekcją przedszkola;
2.spotkanie rodziców z dyrektorem/wicedyrektorem przedszkola w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki, oferty edukacyjnej, potrzeb kształcenia, zaprezentowania placówki i jej bazy dydaktycznej, oczekiwań dyrekcji i rodziców, wymaganych dokumentów;
3.zajęcia adaptacyjne dla kandydata do przedszkola – termin i czas pobytu w placówce ustalony z rodzicami w zależności od wieku dziecka i możliwości psychospołecznych;
4.przekazanie przez nauczycieli, specjalistów informacji wstępnych/wniosków z obserwacji dziecka podczas zajęć adaptacyjnych;
5.spotkanie rodziców z dyrekcją przedszkola w celu podpisania umowy o świadczenie nauki.

Dokumenty do ściągnięcia

Kwestionariusz