Rekrutacja do szkoły

Do naszej szkoły rekrutacja trwa cały rok.
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Warunkiem zapisania są wolne miejsca w poszczególnych oddziałach klasowych.
Rodzice/Opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka do szkoły proszeni są o wcześniejszy mailowy lub telefoniczny kontakt z dyrekcją szkoły w celu umówienia spotkania.

Schemat Rekrutacji

Telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania z dyrekcją szkoły spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły w celu omówienia zasad funkcjonowania placówki, oferty edukacyjnej, potrzeb kształcenia, zaprezentowania placówki i jej bazy dydaktycznej, oczekiwań dyrekcji i rodziców/opiekunów prawnych, wymaganych dokumentów;


Zajęcia adaptacyjne dla kandydata do szkoły– termin i czas pobytu w placówce ustalony z rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od wieku dziecka i możliwości psychospołecznych
przekazanie wniosków przez nauczycieli, specjalistów z obserwacji dziecka podczas zajęć adaptacyjnych
spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z dyrekcją szkoły w celu podpisania umowy o świadczenie nauki

  • Wymagane dokumenty przy przyjęciu do klasy pierwszej
  • -Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
  • -Odpis aktu urodzenia ( tylko do wglądu)
  • -Kwestionariusz kandydata do szkół prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Szkolne.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do pozostałych klasy
Świadectwo ukończenia danej klasy w roku szkolnym poprzedzającym przyjęcie do szkoły
Odpis aktu urodzenia ( tylko do wglądu)
Kwestionariusz kandydata do szkół prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Szkolne