Wymagane dokumenty Do klasy pierwszej

1. Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
2. Odpis aktu urodzenia,
3. Kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej STS.

Rekrutacja szkoła podstawowa

kwestionariusz szkoła

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostałem (-am) poinformowany (-a), iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego.
Siedziba Administratora Danych Osobowych znajduje się pod adresem: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Grynia 19.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści danych dotyczących mojej osoby oraz do ich poprawiania,
a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, wskazanych w powyższym formularzu w celu rekrutacji.