Blog

Przedszkole z certyfikatem Montessori

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat montessoriański. Mamy patronat Instytutu Montessori w Łodzi.
Więcej o metodzie M.Montessori.

Metoda Montessori charakteryzuje się:


Dzieci są wspierane w swojej naturalnej potrzebie zdobywania wiedzy.
Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.

Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych.

Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.


Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
Indywidualny tok: rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Przedszkole Montessori Dąbrowa Górnicza
Przedszkole w województwie śląskim z certyfikatem Montessori

Zapraszamy do naszego przedszkola Montessori w Dąbrowie Górniczej. Jedyne przedszkole z certyfikatem Montessori w województwie śląskim.

Podziel się z innymiShare on Facebook
Facebook
Email this to someone
email