Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą przy ulicy Grynia 19 informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku
Walne Zgromadzenie Członków Społecznego Towarzystwa Szkolnego
w Dąbrowie Górniczej podjęło Uchwałę Intencyjną nr 3/12/2018
w sprawie likwidacji Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą przy ulicy Grynia 19.
Termin likwidacji został wyznaczony na 31 sierpnia 2019 roku.
Prezes Zarządu STS – mgr Robert Jarocki
Dyrektor Społecznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej –
mgr Sylwia Strzyżewska – Konieczna