Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania   z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.

Administratorem strony w Społecznym Przedszkolu Montessori w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Społecznego Przedszkola Montessori. Siedziba Administratora Danych znajduje się pod adresem: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Grynia 19. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail szkola@spoleczneszkoly.pl

Administratorem  strony w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego. Siedziba Administratora Danych znajduje się pod adresem: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Grynia 19. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail szkola@spoleczneszkoly.pl

Administratorem strony Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Górniczej jest Dyrektor Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  Siedziba Administratora znajduje się pod adresem: 41-310 Dąbrowa Górnicza, ul. Grynia 19. Kontakt z Administratorem możliwy jest   pod adresem e-mail poradnia@spoleczneszkoly.pl

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator:

1.1.Dyrektor Społecznego Przedszkola Montessori szkola@spoleczneszkoly.pl
1.2.Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkolnego szkola@spoleczneszkoly.pl
1.3.Dyrektor Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej poradnia@spoleczneszkoly.pl

 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://spoleczneszkoly.pl
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • 2.Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu dostarczania informacji związanych z przedszkolem, ze szkołą, z poradnią.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, do których przeznaczony jest formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

9.1.prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9.2.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9.3.prawo do przenoszenia danych,
9.4.prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
9.5.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku   z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

1.0Dane osób odwiedzających stronę http://spoleczneszkoly.pl są dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych, służących badaniu aktywności użytkownika na stronie.

11.W trakcie sesji strona spoleczneszkoly.pl  zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniane  są do przetwarzania Google Inc., z wykorzystaniem narzędzi Google Analitycs.

12.W zakresie tych danych analizowane są informacje, min. z jakiego źródła odwiedzający trafił na stronę http://spoleczneszkoly.pl  Informacje o tym,           jak Google zabezpiecza te dane znajdują się od adresem:  https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

13.Użytkownik może zablokować statystyki Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

14.Użytkownik może dodawać  komentarze  na blogu. Podane dane  w komentarzu  nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze IQ.

15.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

IQ PL Sp. z o.o. (dalej: IQ PL) z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007725, , NIP: 5832736211, REGON: 192478853. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 • 3.Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora,                poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące               w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • 4.Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze IQ.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • 5. Informacje końcowe
 1. W sprawach dostępu do danych prosimy o kontakt na email szkola@spoleczneszkoly.pl. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.