Oferta Przedszkole

Naszym Przedszkolakom zapewniamy:

 1. Bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie w małych grupach;
 2. Wychowanie w atmosferze wzajemnego poszanowania;
 3. Życzliwą i serdeczną atmosferę, sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
 4. Tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 5. Codzienne zajęcia ogólnorozwojowe, realizujące program przedszkolny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczo-ekologicznej, komunikacyjnej, społecznej, plastyczno – technicznej, muzycznej;
 6. Zajęcia w języku angielskim w formie tradycyjnej oraz wykorzystujące sytuacje dnia codziennego, prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela języka angielskiego;
 7. Codzienną, samodzielną pracę opartą na koncepcji Marii Montessori pod kierunkiem nauczyciela;
 8. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 9. Kształtowanie postaw społecznych i ekologicznych;
 10. Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;
 11. Nowoczesne pomoce rozwojowe, które są kluczami do świata:odwołujące się do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, pomoce zmysłowe, pomoce w kącikach: kosmicznym, matematycznym, edukacji językowej, relaksacyjnym, do działalności plastyczno – technicznej;
 12. Bezpieczeństwo w specjalnie przygotowanych salach przedszkolnych;
 13. Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych;
 14. Możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć w salach do zajęć dydaktyczno-wychowawczych: a)sale do zajęć grupowych o charakterze dydaktycznym; b)sala do zajęć grupowych mających na celu zabawę i rekreację;
 15. Pobyt dziecka w placówce od 7.00 do 17.00;
 16. Pełne wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową, która zapewnia zbilansowaną dietę odpowiednią dla przedszkolaka; z uwzględnieniem indywidualnej diety dziecka.

W ramach kompleksowej opieki psychologiczno – pedagogicznej zapewniamy w ramach indywidualnych potrzeb:

 1. Różnorodne zajęcia indywidualne i/lub grupowe: a)z psychologiem lub terapeutą; b)z logopedą/neurologopedą; c)terapeutą gimnastyki SI.
 2. Zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, specjalistyczne, zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach WWRD.

Naszym Przedszkolakom umożliwiamy:

 1. Przebywanie razem z rodzeństwem, przyjacielem i towarzyszem “zabaw z podwórka”- różnowiekowe grupy;
 2. Dzieci mogą też zapraszać Mamę i Tatę do wspólnej pracy i zabawy.

Naszym Przedszkolakom proponujemy:

 1. Kontakt ze sztuką jako formę pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez: spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty, odwiedzanie wystaw i muzeów, prelekcje tematyczne;
 2. Wszechstronny rozwój fizyczny: zajęcia rekreacyjno – sportowe na terenie przedszkola, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;
 3. Atrakcyjny program imprez kulturalnych: konkursy, uroczystości i imprezy okolicznościowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, cykliczne zajęcia edukacyjne: np.Ciekawe zawody, Spotkania z muzyką;
 4. Rozwój zainteresowań, możliwości twórczych i uzdolnień podczas grupowych zajęć dodatkowych, modyfikowanych w każdym roku przedszkolnym zgodnie z zainteresowaniami wychowanków: warsztaty artystyczne, językowe – j. angielski, warsztaty Projekt Montessori, Psychoedukacja przedszkolaka, teatr logopedyczny, warsztaty multimedialne, chwila z książką, katecheza Dobrego Pasterza;

Czas pracy naszego przedszkola

Nasze przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00, z wyjątkiem dni świątecznych oraz wcześniej ustalonych z rodzicami wolnych dni od pracy.

Rozkład zajęć w naszym Przedszkolu wyznaczają:

 • Rytm dnia:
 • codzienne zajęcia ogólnorozwojowe, realizujące program przedszkolny zatwierdzony przez MEN;
 • 2.codzienna, samodzielna praca wg koncepcji Marii Montessori pod kierunkiem nauczyciela.
 • Rytm tygodnia:
 • zajęcia dodatkowe/rozwijające – w każdym dniu tygodnia inne, zróżnicowane, zgodne z predyspozycjami/zainteresowaniami dzieci, rozwijające zdolności, umiejętności;
 • Rytm w roku kalendarzowym:1.wyznaczają go takie święta jak: Dzień Chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, andrzejki, mikołajki, spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dzień Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Dziewczynek, Wielkanoc, Dzień Teatru, Dzień Sportu, Dzień Rodziny;2.wystrój sali zmienia się w ciągu roku;3.urodziny dziecka. To bardzo ważne wydarzenie w naszym Przedszkolu. Są one obchodzone w sposób szczególny. Proponujemy Rodzicom przygotowanie kilku zdjęć dziecka-jubilata, np. w wieku kilku miesięcy, roku, 2 lat, 3 lat. Wykorzystamy te fotografie do wspólnego tworzenia Urodzinowego opowiadania Jubilata. W dniu urodzin rozkładamy w sali przedszkolnej specjalne, Montessoriańskie Słoneczko Urodzinowe. Opowiadając w ten sposób historię swojego życia, dziecko uczy się, że jest kimś ważnym, jedynym w swoim rodzaju.

Ramowy plan dnia naszego przedszkola:

7.00-8.00 – schodzenie się dzieci, zabawa dowolna;
8.00-8.30 – poranny krąg na elipsie;
8.30-9.00 – śniadanie i higiena;
9.00-9.30 – zajęcia kierowane, realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego;
9.30 –9.45 – drugie śniadanie;
9.45-10.15 – zajęcia kierowane, realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego;
10.15-12.00 – praca z materiałem rozwojowym z zakresu: ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji językowej, edukacji matematycznej, wychowania kosmicznego, zabawy dowolne, muzyczno-plastyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia specjalistyczne;
12.00-12.30 – obiad i higiena;
12.30-13.30 – spacer lub zajęcia ruchowe;
13.30-14.30 – zajęcia rozwijające, zgodnie z ustalonym tygodniowym harmonogramem;
14.30-14.45 – podwieczorek i higiena;
14.45-17.00 – praca z materiałem rozwojowym, zabawy dowolne, muzyczno-plastyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia specjalistyczne.

Rekrutacja do naszego przedszkola

Przejdź do strony Rekrutacja w przedszkolu