Oferta szkoły

Naszym uczniom zapewniamy:

 • Bezpieczne i bezstresowe, ale konsekwentne wychowanie i nauczanie;
 • Życzliwą i serdeczną atmosferę, która sprzyja rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem;
 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrępedagogiczną;
 • Wysoki poziom nauczania;
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze grupowe i indywidualne;
 • Zindywidualizowane nauczanie w grupach do 16 osób;
 • Naukę przedmiotów w zwiększonym tygodniowym wymiarze godzin;
 • Ciekawe programy nauczania i wiele pomocy dydaktycznych;
 • Intensywną naukę języków obcych w małych grupach – język angielski, język niemiecki;
 • Kompleksową opiekę pedagogiczno – psychologiczną;
 • Ciekawe zajęcia świetlicowe;
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku.

W ramach kompleksowej opieki psychologiczno – pedagogicznej zapewniamy w zależności od indywidualnych potrzeb:

 • Indywidualnezajęcia z psychologiem;
 • Grupowe warsztaty z psychologiem w ramach zajęć psychoedukacyjnych;
 • Zajęcia logopedyczne;
 • Zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne – zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach;
 • Gimnastykę SI;
 • Dogoterapię.

Naszym uczniom proponujemy:

Kontakt ze sztuką jako formę pobudzania wyobraźni i odkrywania własnej wrażliwości poprzez:

 • spektakle teatralne;
 • seanse filmowe;
 • koncerty;
 • odwiedzanie wystaw i muzeów;
 • prelekcje tematyczne.

Wszechstronny rozwój fizyczny: 

 • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:
 • piesze wędrówki – rajdy górskie;
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
 • udział w ogólnopolskiej akcji Cała Polska biega
 • udział w pokazach sportowych organizowanych            na terenie szkoły.

Atrakcyjny program imprez kulturalnych w trakcie roku szkolnego:

 • szkolne i międzyszkolne konkursy;
 • wycieczki przedmiotowe;
 • „Zielone Szkoły”;
 • uroczystości i imprezy szkolne;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Rozwój zainteresowań, możliwości twórczych i uzdolnień podczas zajęć dodatkowych: 

 • warsztatów przedmiotowych:
 • warsztaty matematyczne: Łamigłówki matematyczne;
 • warsztaty przyrodnicze: Z Syriuszem po Europie; Przyrodnicze doświadczenia;
 • warsztaty językowe z języka angielskiego;
 • warsztaty historyczne;
 • Chwile z książką…
 • warsztatów interdyscyplinarnych:warsztaty Montessori;
 • warsztatów informatycznych: warsztaty programowania;
 • warsztatów artystycznych:
 • zajęcia muzyczno – rytmiczne;
 • warsztaty taneczne pod kierunkiem instruktora z sosnowieckiej szkoły tańca;

 

 • czytelniczych:Chwile z książką…