Nasze atuty:
Dzięki małej liczebności uczniów w klasach wszyscy dobrze się znamy i mamy ze sobą dobry kontakt.

ATUTYSpolecznaSzkoladabrowaGornicza_rodzinna atmosfera24

 

Dbamy na co dzień o bezpieczeństwo naszych wychowanków/uczniów.

Indywidualizujemy nasze podejście do wychowanka/ucznia i zawsze szukamy jego mocnych stron.

nasze mocne strony6 mocne strony uczniów mocne strony uczniów 4 mocne strony uczniów 2

 

Uczymy i pracujemy w przyjaznej atmosferze, nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki potwierdzone zewnętrznymi sprawdzianami i egzaminami.

ATUTYSpolecznaSzkoladabrowaGornicza_kadra 310

 

Wykwalifikowana kadra nauczycieli, specjalistów stosuje różnorodne metody i formy nauczania. Dzięki temu uczniowie potrafią wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktyce.

nowatorskie metody nauki-wiedza w praktyce2 nowatorskie metody nauki-wiedza w praktyce nowatorskie metody nauki-wiedza w praktyce 4 nowatorskie metody nauki-wiedza w praktyce 3 nowatorskie metody nauki-warsztaty informatyczne nowatorskie metody nauki-warsztaty ekologiczne

 

Angażujemy Rodziców we wspólne działania na rzecz przedszkola/ szkół, uwzględniamy Ich pomysły i sugestie.

Dyskretnie i szybko przekazujemy Rodzicom informacje o ich dziecku.

W naszych placówkach panuje domowa, rodzinna atmosfera.

domowa atmosfera5 domowa atmosfera domowa atmosfera 6 domowa atmosfera 1

 

Przedszkole i szkoły mają charakter integracyjny.