Nasze Mocne Strony

Dzięki małej liczebności uczniów w klasach wszyscy dobrze się znamy i mamy ze sobą dobry kontakt.

Dbamy na co dzień o bezpieczeństwo naszych wychowanków/uczniów.

Indywidualizujemy nasze podejście do wychowanka/ucznia i zawsze szukamy jego mocnych stron.

Uczymy i pracujemy w przyjaznej atmosferze, nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki potwierdzone zewnętrznymi sprawdzianami i egzaminami.

Wykwalifikowana kadra nauczycieli, specjalistów stosuje różnorodne metody i formy nauczania. Dzięki temu uczniowie potrafią wykorzystywać zdobywaną wiedzę w praktyce.

Angażujemy Rodziców we wspólne działania na rzecz przedszkola/ szkół, uwzględniamy Ich pomysły i sugestie.

Dyskretnie i szybko przekazujemy Rodzicom informacje o ich dziecku.

W naszych placówkach panuje domowa, rodzinna atmosfera.