Kadra i Pracownicy szkoły

Kadra i pracownicy szkoły to osoby:

Otwarte – gotowe do przełamywania stereotypów, poszukujące dróg porozumienia z Uczniami i ich Rodzicami

Chętne – do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń

Komunikatywne – gotowe do wysłuchania opinii innych ludzi, umiejące i lubiące pracować w zespole

Kompetentne – dysponujące bogatą, wciąż aktualizowaną wiedzą w swojej dziedzinie oraz szerokimi zainteresowaniami ogólnymi

Konkretne – potrafiące w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.

Twórcze – umiejące stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania