Innowacje projekty edukacyjne

  • Czytam z klasą lekturki spod chmurki – międzynarodowy projekt wspierający rozwój czytelnictwa w klasach I – III
  • Przysłowia, czy warto je znać?
  • Zakątki Polski
  • Przez Polskę na ludowo
  • Programujemy z Pixblocks
  • zajęcia z grafiki komputerowej dla uczniów od klasy II
  • warsztaty Montessori – edukacja przyrodnicza, językowa
  • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – rekomendacja Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej: Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodka Rozwoju Edukacji