Co nas wyróżnia? Szkoła

Co nas wyróżnia

nasza szkoła jest przyjazna Uczniowi, zapewnia dobrą i rzetelną edukację, kształtuje i wychowuje tolerancyjnego człowieka, wpaja szacunek do otaczających ludzi i środowiska naturalnego

jesteśmy szkołą „bez dzwonków” – codzienność odmierzają zegary na ścianach szkolnych korytarzy oraz w salach lekcyjnych

zapewniamy różnorodne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w klasach I – III realizujemy podstawę programową w oparciu o metodę Marii Montessori

organizujemy zajęcia otwarte dla Kandydatów do szkoły

angażujemy Rodziców we wspólne działania na rzecz szkoły, uwzględniamy Ich pomysły i sugestie

szkoła ma charakter integracyjny