Witamy na stronie Społecznego Towarzystwa Szkolnego.

spolecznaszkolabudynek

Społeczne Towarzystwo Szkolne z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Grynia 19 jest organem prowadzącym dla:
Społecznego Przedszkola Montessori,Społecznej Szkoły Podstawowej STS.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek.

Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą przy ulicy Grynia 19 informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku
Walne Zgromadzenie Członków Społecznego Towarzystwa Szkolnego
w Dąbrowie Górniczej podjęło Uchwałę Intencyjną nr 3/12/2018
w sprawie likwidacji Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą przy ulicy Grynia 19.
Termin likwidacji został wyznaczony na 31 sierpnia 2019 roku.

Prezes Zarządu STS – mgr Robert Jarocki
Dyrektor Społecznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej –

mgr Sylwia Strzyżewska – Konieczna

Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą przy ulicy Grynia 19 informuje, że dnia 17 grudnia 2018 roku
Walne Zgromadzenie Członków Społecznego Towarzystwa Szkolnego
w Dąbrowie Górniczej podjęło Uchwałę Intencyjną nr 5/12/2018
w sprawie likwidacji Zagłębiowskiego Centrum Edukacyjnego
w Dąbrowie Górniczej, z siedzibą przy ulicy Grynia 19.
Termin likwidacji został wyznaczony na 31 sierpnia 2019 roku.

Prezes Zarządu STS – mgr Robert Jarocki

Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Edukacyjnego mgr Aleksandra Lipińska